Dục tính kháng tiến còn gọi là dục tính quá thịnh(dương sự dị cử),vượt quá trạng thái bình thường,luôn có hiện tượng giới tính,có yêu cầu cấp bách về tính giao,số lần giao hợp tăng lên và kéo dài.Sinh hoạt tính giao của người bình thường  từ 1-3 lần 1 tuần,vợ chồng mới cưới hoặc vợ chồng xa nhau lâu ngày mới gặp lại tính giao tăng lên là chuyện bình thường.

Nguyên nhân gây ra chủ yếu là do khu trung tâm hưng phấn giới tính mạnh lên mà gây bệnh nhưng phần đông thuộc tính sinh lí biến đổi,hoặc do nhận thức về giới tính chưa sâu.nguyên nhân khác là do tinh thần bệnh hoạn,xem phim khiêu dâm…Muốn chữa bệnh này thì phải nắm rõ nguyên nhân gây bệnh,dùng các loại thuốc tri mẫu,hoàng bá,đan bì,trạch tả,long cốt,tri bá địa hoàng hoàn,nhân sâm