Trong một thời gian dài, các doanh nghiệp dược chủ yếu nhập nguyên liệu từ nước ngoài, đặc biệt là dược liệu từ Trung Quốc. Với chất lượng khó được kiểm soát, các doanh nghiệp dược Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong khâu kiểm soát chất lượng và ổn định nguồn cung nguyên liệu. 

Giai phap duoc lieu 2

Cùng với đó, trước sức ép từ chính sách kiểm soát “đầu vào” dược liệu của Bộ Y tế, quá trình sản xuất của doanh nghiệp và yêu cầu của thị trường, các doanh nghiệp trong nước từng bước triển khai xây dựng các vùng trồng dược liệu cho riêng mình. Tuy nhiên, do thiếu thông tin và thiếu sự chia sẻ, hợp tác, nhiều doanh nghiệp cùng phát triển các vùng trồng cho cùng một loại dược liệu dẫn đến sự lãng phí và thiếu hiệu quả trong đầu tư.

Với việc thúc đẩy các doanh nghiệp ngồi lại với nhau để xác định các thế mạnh trong phát triển dược liệu của từng đơn vị từ đó hình thành mạng lưới sản xuất và cung ứng dược liệu trong cả nước với chất lượng theo yêu cầu của thị trường. Chúng ta có thể hy vọng vào một khởi đầu mới tươi sáng cho ngành dược liệu Việt Nam.

 (Nguồn: BioTrade)