Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, ngày 19/5/2015, Đảng bộ Viện Dược liệu đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

Đến tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Chí Lực – Uỷ viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ Hoàn Kiếm, các đồng chí đại diện ban Dân vận, Văn phòng Quận uỷ Hoàn Kiếm cùng 45 đảng viên thuộc 3 Chi bộ.

Anh Dai hoi Dang

Đại hội Đảng bộ Viện Dược liệu đã thành công tốt đẹp và hoàn thành tốt 4 nhiệm vụ đề ra.

Đ/c Nguyễn Minh Khởi- Bí thư Đảng ủy, thay mặt Đảng bộ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2011-2015, thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Bí thư đặc biệt nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong 5 năm tới là tập trung công tác bộ máy, cán bộ; Nghiên cứu khoa học và công các cải thiện đời sống.

BCH Dang 2015.JPG

Tiếp theo, đ/c Phạm Thanh Huyền- Phó Bí thư Đảng ủy, thay mặt BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2011 -2015 đã kiểm điểm một cách nghiêm túc và thẳng thắn công tác của BCH.

Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội của Trung ương và Quận ủy Hoàn Kiếm. Đối với công tác nhân sự, đại hội đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao, sáng suốt lựa chọn những đảng viên có phẩm chất, năng lực, trí tuệ, đạo đức tốt, đảm bảo cơ cấu trẻ, tỷ lệ nữ vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; lựa chọn những đại biểu tiêu biểu có đủ tiêu chuẩn, có khả năng tham gia ý kiến vào quyết định của Đảng bộ Quận HK.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 9 đ/c với các chức danh như sau

  1. Đồng chí Nguyễn Minh Khởi- Bí thư Đảng ủy;
  2. Đồng chí Phạm Thanh Huyền- Phó Bí thư Đảng ủy;
  3. Đồng chí Đỗ Thị Phương- Ủy viên Thường vụ; Chủ nhiệm UBKT
  4. Đồng chí Lê Việt Dũng- Ủy viên;
  5. Đồng chí Trần Thu Thủy- Ủy viên;
  6. Đồng chí Phan Thúy Hiền- Ủy viên;
  7. Đồng chí Trần Minh Ngọc- Ủy viên;
  8. Đồng chí Phương Thiện Thương- Ủy viên;
  9. Đồng chí Trần Danh Việt- Ủy viên.

Đại hội được nghe 5 tham luận của các đồng chí đại diện các chi bộ và Đoàn TNCSHCM về: định hướng phát triển và giải pháp nguồn nhân lực cho Khối tạo nguồn; Định hướng phát triển Khối thuốc mới; Chính sách khuyến khích và thu hút nhân lực chất lượng cao; Xây dựng đội ngũ CCVC đáp ứng yêu cầu đổi mới và cuối cùng là bài tham luận về Công tác xây dựng Đảng trong Thanh niên.

Sep Khoi phat bieu DH Dang

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí đồng chí Nguyễn Chí Lực – Uỷ viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ Hoàn Kiếm đã đánh giá cao những kết quả quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Viện Dược liệu trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời trong nhiệm kỳ mới, BCH Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường công tác xây dựng đảng, quan tâm cơ chế, chính sách cho các nhà khoa học, tập trung sức mạnh mọi nguồn lực để phát triển Viện nói riêng, ngành Dược liệu nói chung.

Thay mặt Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Khởi- Bí thư Đảng ủy  đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Chí Lực. Đồng chí Bí thư  khẳng định quyết tâm lãnh đạo toàn Đảng bộ, tập trung sức mạnh tổng hợp, phân công, phân nhiệm và cá thể hóa trách nhiệm cho từng đảng ủy viên để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, phương hướng đã đề ra trong nhiệm kỳ mới.